ENG: Go to the newly opened sales directory http://sales.madejski.org
Here are the photos You can directly purchase on canvases 20x30x1,6 size using the BUY button and Paypal system payment.

If you wish other medium, format, payment way, whatever / example another photo from my gallery that is not yet on sales record / then you need to take advantage of the >>>price list<<<. You should select the appropriate product name from price list + photo no from the catalog sales / name of the picture if it doesn't exist in the sales directory /, fill out the >>>order form<<<. In return You will receive email with order details and dedicated specifically to the individual order PAYpal link or on request other forms of payment /mBank, BankGiro/.

Otherwise, if you accept the default order on canvases prepared 20x30x1,6 size, select a photo and click the orange BUY button located below/close photography.
Place your order by clicking the icon Paypal. If you want to buy more works go back to http://sales.madejski.org before payment on PAYpal side.
Once you have selected all the photos pay for the entire order at PayPal.

That's all :).
We cordially invite You soon.PL:
Idź do nowo otwartej kartoteki sprzedaży http://sales.madejski.org
Tu znajdziesz fotografie I możliwość bezpośredniego zakupu tychże dzieł na kanwach wielkości 20x30x1,6 przy pomocy przycisku BUY I płatności Paypal.

Jeśli życzysz sobie inne podłoże, format, sposób płatności, cokolwiek /np. inne zdjęcie z mojej galerii, którego nie ma jeszcze w kartotece sales/ to trzeba skorzystać z >>>cennika<<<. Należy wybrać z cennika odpowiedni produkt + nr zdjęcia z kartoteki sales/nazwa zdjęcia z galerii jeśli nie ma go w sales/, oraz wypełnić >>>formularz zamówienia<<<. W zwrotnym emailu wraz ze szczegółami zamówienia zostanie przesłany stworzony, dedykowany specjalnie do indywidualnego zamówienia link PAYpal którym można uregulować płatność lub zgodnie z życzeniem inna forma płatności /mBank, BankGiro/.

Natomiast jeśli akceptujesz standardowo przygotowane zamówienie na kanwach wielkości 20x30x1,6 wybierz fotografię I kliknij pomarańczowy przycisk BUY umiejscowiony poniżej/blisko fotografii.
Złóż zamówienie poprzez kliknięcie ikony PAYpal.
Jeśli chcesz kupić więcej dzieł wróć do http://sales.madejski.org przed zapłaceniem na stronie PAYpal.
Po wybraniu wszystkich fotografii zapłać za całe zamówienie na stronie PAYpal.

To wszystko :). Serdecznie zapraszam Cię ponownie.