ENG: Ask for any details. Plain photography delivery without copyrights sign
Other formats or types of prints /diffrent materials and sizes/ avaiable on request
Price list: view pdf
In case of other choice /material, size, donation/ please contact me by e-mail for avaiability and issuing of exclusive PAYpal link payment.
Delivery time: standard post delivery times EU/WORLD /avg. 4 weeks - 8 weeks/
If offer doesn't bring any other details then
not included in price: VAT, porto, postal fees; ask for them before purchasing
All prices can be changed.
Contact e-mail: krystian.madejski@madejski.org
mBank, PAYpal, BankGiro payments accepted
Other offers by preparation

PL: W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt. Dostawa fotografii czystych bez oznaczenia praw autorskich. Inne formaty lub typy wydruku/podłoża I wielkości są osiągalne wg życzeń.
Cennik: pokaż
W przypadku innego wyboru /materiał drukowany, podłoże, wielkość/ proszę o kontakt e-mailowy z zapytaniem o osiągalność I wystawienie dedykowanego, indywidualnego PayPal linku.
Czas dostawy: standardowe, gwarantowane czasy dostaw poczty UE/WORLD /śr. 4 tygodnie - 8 tygodni/. Jeśli oferta nie uszczegółowia inaczej to
w cenie nie są zawarte: VAT, fracht, opłaty pocztowe. Zapytaj o nie przed wystawieniem zamówienia. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie.
E-mail kontaktowy: krystian.madejski@madejski.org.
Akceptowany sposób płatności: mBank, PAYPAL, BankGiro.
Inne oferty w przygotowaniu.