ENG: Ask for any details. Plain photography delivery without copyrights sign
Other formats or types of prints /diffrent materials and sizes/ avaiable on request
Price list: view pdf
In case of other choice /material, size, donation/ please contact me by e-mail for avaiability and issuing of exclusive PAYpal link payment.
Delivery time: standard post delivery times EU/WORLD /avg. 4 weeks - 8 weeks/
If offer doesn't bring any other details then
not included in price: VAT, porto, postal fees; ask for them before purchasing
All prices can be changed.
Contact e-mail: krystian.madejski@madejski.org
mBank, PAYpal, BankGiro payments accepted
Other offers by preparation


GPRD: I agree for processing of personal data in accordance with the Data Protection Act personal statement
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 with the purpose of:
1) sign up for the newsletter and
2) sending the madejski-art.com business offer by e-mail,
or
3) performance of the contract, including the disclosure of personal data to subcontractors: printing and photo framing, preparing photo sessions /visage, styling,
other/, other entities necessary to execute the order in according to achieve the highest final effect of the work.
Providing the data is voluntary but necessary to process the query 1) and 2) or 3).

I have been informed that I have the right to my data, the possibilities of correcting them, requests to cease processing.

The personal data administrator is
http://madejski-art.com,
Krystian Madejski
Tva Systrars Väg 18C
SE-39357 Kalmar Sweden, EU
The data is located on servers of entities outside the EU
http://betterphoto.com, USA
http://google.com, USA

PL: W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt. Dostawa fotografii czystych bez oznaczenia praw autorskich. Inne formaty lub typy wydruku/podłoża I wielkości są osiągalne wg życzeń.
Cennik: pokaż
W przypadku innego wyboru /materiał drukowany, podłoże, wielkość/ proszę o kontakt e-mailowy z zapytaniem o osiągalność I wystawienie dedykowanego, indywidualnego PayPal linku.
Czas dostawy: standardowe, gwarantowane czasy dostaw poczty UE/WORLD /śr. 4 tygodnie - 8 tygodni/. Jeśli oferta nie uszczegółowia inaczej to
w cenie nie są zawarte: VAT, fracht, opłaty pocztowe. Zapytaj o nie przed wystawieniem zamówienia. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie.
E-mail kontaktowy: krystian.madejski@madejski.org.
Akceptowany sposób płatności: mBank, PAYPAL, BankGiro.
Inne oferty w przygotowaniu.

RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z celem:
1) wpisania się na newsletter I 2) przesyłania oferty handlowej madejski-art.com drogą e-mail,
lub
3) wykonania zamówienia łącznie z udostępnieniem danych osobowych podmiotom podwykonującym prace drukarskie I oprawę zdjęć, przygotowujące sesje fotograficzne
/wizaż, stylizacja, inne/, innym podmiotom niezbędnym do wykonania zlecenia w celu osiągnięcia najwyższego efektu końcowego dzieła.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania 1) I 2) lub 3).

Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest
http://madejski-art.com,
Krystian Madejski
Tva Systrars Väg 18C
SE-39357 Kalmar Szwecja, EU
Dane znajdują się na serwerach podmiotów poza UE
http://betterphoto.com, USA
http://google.com, USA